Huisregels
In ons zwembad hanteren wij onderstaande gedragsregels, bij het betreden van het zwembad wordt van iedereen verwacht dat zij zich hieraan houden.
We hopen zo dat een bezoek aan het zwembad voor iedereen een veilige en prettige ervaring is.

Het zwembadterrein is sinds 2019 rookvrij, daarom verzoeken we iedereen die wil roken dit te doen buiten het zwembad.

Verblijf op het zwembadterrein, gebruik van het zwembad en het gebruiken van speelmateriaal is voor eigen risico.
Kinderen zonder zwemdiploma dienen binnen het zwembad onder begeleiding te zijn van een volwassene, die over een goede zwemvaardigheid beschikt.
Voor kinderen zonder een zwemdiploma is het dragen van zwembandjes verplicht. Zwembandjes zijn te huur en/of te koop bij de kiosk.
Luchtbedden, ander drijfmateriaal en zachte ballen zijn uitsluitend toegestaan wanneer daarvoor toestemming is verkregen van de vrijwilligers.
Balspelen zijn uitsluitend toegestaan wanneer er geen overlast voor andere bezoekers en/of omwonenden van het zwembad ontstaat.
Het is niet toegestaan met een radio op het terrein te verblijven. Mp3 spelers, etc., zijn toegestaan mits dit geen overlast tot gevolg heeft.
Het gebruik van alcohol en/of andere verdovende middelen is niet toegestaan. Voorwerpen van glas zijn niet toegestaan.
Huisdieren zijn op het zwembadterrein niet toegestaan.
Afval behoort in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.
Misbruik van abonnementen kan leiden tot een entreeverbod voor zowel de oorspronkelijke eigenaar als wel de gebruiker.
Stichting zwembad Middelstum is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van bezoekers en lichamelijk letsel in en om het gebouw en voorzieningen van het zwembad.
Schade die wordt aangebracht aan eigendommen van stichting zwembad Middelstum zal op de veroorzaker worden verhaald.
Elke vorm van verbaal en/of lichamelijk geweld tegen bezoekers en/of medewerkers van het zwembad leidt tot verwijdering uit het zwembad.
Aanwijzingen van de vrijwilligers dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
De vrijwilligers zijn gerechtigd, indien naar hun oordeel daar aanleiding voor is, bezoekers uit het zwembad te verwijderen dan wel bezoekers de toegang tot het zwembad te weigeren.
Bij ernstige vergrijpen zal de politie ingeschakeld worden.