Donateurs en sponsoren
Zwembad Middelstum is per 1 januari 2012 geprivatiseerd.
We krijgen weliswaar financiƫle ondersteuning van de gemeente, maar die is niet voldoende om het zwembad draaiende te houden. Het zwembad kan alleen met financiƫle steun en goederen/diensten van sponsoren en particuliere donateurs blijven bestaan. We hebben uw hulp dan ook hard nodig!

Sponsoren
We zijn zeer verheugd dat nu al diverse bedrijven hebben aangegeven bij te willen dragen aan het open houden van het zwembad. Deze sponsoren ondersteunen ons zwembad met geld, goederen of diensten. 

Mocht u ook het zwembad willen ondersteunen met geld, goederen of diensten, meldt u zich dan a.u.b aan bij het bestuur (zie contact)

Speciale dank gaat uit naar het SNS-fonds die middels een subsidie zorgt dat de drie scholen uit Middelstum en de school uit Kantens tijdens gymuren gebruik kunnen maken van ons zwembad.

Donateurs
Draagt u het zwembad een warm hart toe? Dan kunt u als particulier donateur worden of een eenmalige gift te doen. U kunt donateur worden voor 10, 15, 20, 25, 50 of 100 euro. In ruil daarvoor ontvangt u een donateurkaart waarmee u als toeschouwer gratis en ten alle tijde het zwembad kunt bezoeken.

U kunt onder andere donateur worden door:
1.uw bijdrage van 10, 15, 20, 25, 50 of 100 euro te storten op bankrekening NL47RBRB8835237203 ten name van Stichting Zwembad Middelstum onder vermelding van "donateur seizoen, naam en adres".

2.contant te betalen aan de collectant die bij u langskomt.

3.contant te betalen bij uw bezoek aan het zwembad.