Tarieven en Abonnementen
Voor 2019 gelden de volgende tarieven:

Losse kaartjes:
Tot 2 jaar                            gratis
Vanaf 2 jaar (overdag)         € 2,80
Vanaf 2 jaar (‘s avonds)       € 2,10
Toeschouwer                       € 1,55

Wij laten kinderen t/m 6 jaar en/of zonder zwemdiploma alleen onder begeleiding toe tot ons zwembad. Voor deze kinderen is het dragen van zwembandjes verplicht en zij mogen alleen in het ondiepe gedeelte van het zwembad. De begeleid(st)er betaalt een los toeschouwerskaartje of is donateur. Indien de begeleider zelf ook wilt zwemmen, moet er een zwemkaartje worden gekocht.

Abonnementen
U kunt tijdens reguliere openingstijden bij het zwembad ook een abonnement kopen. Als er per gezin meerdere abonnementen worden gekocht, geldt er een reductie volgens onderstaande tabel. Let op: bij het zwembad kan niet worden gepind.

abonnement tarief
1ste abonnement (vanaf 2 jaar)               € 28,50
2de abonnement (vanaf 2 jaar)                € 23,50
3de abonnement (vanaf 2 jaar)                € 18,50
Vanaf het 4de abonnement (vanaf 2 jaar) € 16,00
Toeschouwersabonnement                       € 16,00
Duplicaatkaart                                         € 5,00
Strippenkaart (10x)                                 € 26,00

De abonnementen zijn persoonsgebonden. Bij onduidelijkheid over de gerechtigde naam op het abonnement kan om een identiteitsbewijs worden gevraagd. Bij verlies van een abonnement kunt u een nieuw abonnement laten maken. Donateurs hebben, op vertoon van hun donateurskaart, gratis entree als toeschouwer.


Feestjes (buiten openingstijden)
- Verenigingen uit oud-gemeente Middelstum:
0-25 personen: € 30,00
26-100 personen: € 50,00
100+ personen: € 100,00
- Bedrijven: op aanvraag
- Particulieren (kinderfeestjes e.d.):
Entree: € 30,00
Per persoon: € 1,00 voor 1x ranja, chips en ijsje

Regels:
- Catering tegen reguliere prijzen
- Er dienen in ieder geval 2 vrijwilligers van het zwembad aanwezig te zijn
- De normale gedragsregels gelden ook voor deze feestjes (dus GEEN alcohol).