Tarieven en Abonnementen
Voor 2022 gelden de volgende tarieven:

Losse kaartjes:
Tot 2 jaar..................................gratis
Vanaf 2 jaar (overdag)...........€ 3,00
Vanaf 2 jaar (‘s avonds).........€ 2,10
Toeschouwer .........................€ 1,75

Wij laten kinderen t/m 6 jaar en/of zonder zwemdiploma alleen onder begeleiding toe tot ons zwembad. Voor deze kinderen is het dragen van zwembandjes verplicht en zij mogen alleen in het ondiepe gedeelte van het zwembad. De begeleid(st)er betaalt een los toeschouwerskaartje of is donateur. Indien de begeleider zelf ook wilt zwemmen, moet er een zwemkaartje worden gekocht.

Abonnementen
U kunt tijdens reguliere openingstijden bij het zwembad ook een abonnement kopen. Als er per gezin meerdere abonnementen worden gekocht, geldt er een reductie volgens onderstaande tabel. Let op: bij het zwembad kan niet worden gepind.

abonnement tarief
1ste abonnement (vanaf 2 jaar).......................€ 30,00
2de abonnement (vanaf 2 jaar)........................€ 25,00
3de abonnement (vanaf 2 jaar)........................€ 20,00
Vanaf het 4de abonnement (vanaf 2 jaar)........€ 17,50
Toeschouwersabonnement...............................€ 17,50
Strippenkaart (10x)...........................................€ 27,50
Duplicaatkaart...................................................€ 7,50

De abonnementen zijn persoonsgebonden. Bij onduidelijkheid over de gerechtigde naam op het abonnement kan om een identiteitsbewijs worden gevraagd. Bij verlies van een abonnement kunt u een nieuw abonnement laten maken. Donateurs hebben, op vertoon van hun donateurskaart, gratis entree als toeschouwer.